web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Architektúra systému

Systém EBI využíva architektúru klient/server. Ide o variabilný systém, ktorý sa dá používať v konfiguráciách od jedného malého uzla až po rozsiahly systém s viacerými servermi a stanicami prepojenými sieťami LAN a WAN.
Server EBI beží na viacužívateľskom viacúlohovom operačnom systéme – priemyselnom štandarde  Microsoft Windows 2000. Na serveri beží aplikačný software, ktorý komunikuje s poľnými regulátormi a aktualizuje databázu údajov v reálnom čase a relačnú databázu.
Server EBI funguje zároveň ako súborový server pre obrazovky a fotografie. Barevné grafické užívateľské rozhranie s vysokým rozlíšením zabezpečujú stanice EBI. K jednému serveru EBI môže byť zároveň pripojených až 40 staníc, čo umožňuje pripojiť neobmedzený počet užívateľov (na princípu fronty – keď sa dosiahne najvyšší počet súčasných pripojení, musia ďalší užívatelia na pripojenie čakať). Obsluha môže pomocou stanice EBI využívať veľa funkcií, napríklad:


• Zobrazenie alarmov a reakcia na ne
• Plánovanie prevádzky zariadení
• Konfiguráciu hardwarových a softwarových bodov systému EBI
• Zobrazenie, manipuláciu a analýzu dát poskytnutých kontrolermi
• Zobrazenie užívateľských obrazoviek, informácií o držiteľoch kariet alebo fotografií uložených na serveri
• Vytváranie identifikačných kariet s fotografiou


Vďaka rozsiahlym sieťovým funkciám dokáže systém EBI pomocou priemyselného štandardu, protokolu TCP/IP, po sieťach LAN a WAN komunikovať s ďalšími systémami EBI, sieťami osobných počítačov, podnikovými informačnými a riadiacimi systémami.
 


Architektúra so zálohou
Ak inštalácia systému vyžaduje dokonalú odolnosť proti výpadkom, dá sa nakonfigurovať architektúra s okamžitou zálohou. Inštalujú sa dva servery - jeden je primárny a druhý záložný. Keď primárny server má poruchu, prevezme prevádzku do 40 sekúnd záložný server a nepríde k strate dát. Systém EBI tiež podporuje úplne zdvojené komunikačné kanály zabezpečujúce napojenie staníc a zariadení v budove.
Architektúra s distribuovanými servermi
Servery EBI je možné prepojiť do architektúry s distribuovanými servermi, kedy sa dajú veľmi rozsiahle alebo geograficky rozľahlé systémy prevádzkovať tak, ako by išlo o jeden systém.
Možné využitie tejto alternatívy spočíva v odovzdávaní alarmov a informácií o držiteľoch kariet medzi nezávislými uzlami systému EBI, bez toho aby to vyžadovalo úpravy systému.
Architektúra s distribuovanými servermi umožňuje efektívnu a jednotnú prevádzku viacerých budov v rámci celej organizácie bez toho, že by bola ohrozená nezávislosť jednotlivých pobočiek.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania