web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Elektro-požiarna signalizácia

Ústredne elektro-požiarnej signalizácie

Viac protokolové ústredne XLS 40e / 50e / 60e

 

 

 

 

Inteligentné ústredne elektrickej požiarnej signalizácie s kapacitou:

- XLS 40e pre jednu analógovú adresovateľnú slučku
- XLS 50e pre dve analógové adresovateľné slučky
- XLS 60e pre päť analógových adresovateľných slučiek

Každá slučka podporuje kombináciu až 99 tepelných, dymových alebo multikriteriálnych adresovateľných hlásičov a kombináciu 99 tlačidlových hlásičov, monitorovacích, ovládacích alebo interfejsových adresovateľných modulov radu Honeywell T800. Tým ústredne získavajú maximálnu kapacitu 198 / 396 / 990 adries.


 

Modulárna ústredňa XLS 80e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inteligentná ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie s kapacitou pre osem analógových adresovateľných slučiek.
Každá slučka podporuje kombináciu až 99 tepelných, dymových alebo multikriteriálnych adresovateľných hlásičov a kombináciu 99 tlačidlových hlásičov, monitorovacích, ovládacích alebo interfejsových adresovateľných modulov radu Honeywell T800. Čím ústredňa získa maximálnu kapacitu 1584 adries.

Automatické hlásiče požiaru

TC806E1012M01  Opticko-dymový adresný hlásič

TC806E1012M01  Opticko-dymový snímač je zasúvateľný dymový detektor kombinujúci foto-optickú snímaciu komoru s adresnou analógovou komunikáciou a mikroprocesorovým riadením. TC806E1012M01  Opticko-dymový snímač obsahuje zdokonalený návrh snímacej komory, previazaný na sofistikované procesy spracujúce obvody, ktoré zahŕňajú vyhladzovacie filtre pomáhajúce vylúčiť krátkodobé rušiace podmienky z prostredia, ktoré by mohly spôsobovať nežiadané alarmy

 

 

TC808E1002M01, TC808E1028M01, TC808E1051M01  Tepelné adresné hlásiče

Rada zo statickými elementmi a rastovými tepelnými snímačmi poskytuje riešenia pre širokú škálu aplikácií.
TC808E1002M01 a TC808E1051M01 su analógové adresovateľné snímače pevnej teploty využívajúce low-mass termistor a mikroprocesorovú technológiu na rýchlu reakciu a lineárne snímanie teploty. Lineárna odozva umožňuje nasadenie snímačov na signalizáciu prekročenia teploty 58°C (Class A1S) a 78°C (ClassBS).
TC808E1028M01 používa rovnako termistor a mikroprocesorovú technológiu na detekovanie poplachu ak nárast teploty prekročí 10°C za minutu (typicky) alebo teplota prekročí prah 58°C (trieda odozvy A1R). 

 


TC840ME Opticko-dymový/tepelný hlásič


TC840ME kombinovaný opticko-dymový/tepelný hlásič obsahuje optickú snímaciu komoru a tepelný snímací prvok kombinovaný s mikroprocesorovým riadením a adresnú analógovou komunikáciou s mikroprocesorovým riadením a sofistikovasnými procesmi na elimináciu rušiacich krátkodobých vplyvov okolia, tak že ponúka spoľahlivú požiarnu detekciu minimalizujúcu falošné alarmi. Môže reagovať ako dymový detektor, tepelný rastový detektor alebo používať špecialny algoritmus kombinujúci oba snímacie prvky na zabezpečenie vyššej spoľahlivosti detekcie.
Foto-tepelný snímač je náhradou iónizačných hlásičov, rýchle reagujúci na prudký plamenný požiar bez problémov s dopravou, skladovaním a likvidáciou rádioaktívneho materiálu.
Obdobne ako TC806E1012M01, T840ME používa algoritmy kompenzácie proti pomalému zanášaniu, znečisťovaniu prachom v optickej snímacej komore. V prípade, že prekročí maximálnu kompenzačnú úroveň zasiela signál požiadavky na údržbu.

 

 

TC842B1007 Opticko-dymový hlásič


TC842B1007 analógový adresný opticko-dymový hlásič do piestorov s nebezpečenstvom výbuchu kombinuje foto-optickú snímaciu komoru s adresnou analógovou komunikáciou. Bol navrhnutý špeciálne na zabezpečenie ochrany pred požiarom v najrizikovejších prostrediach, preto bol vyvinutý tak aby sa nemohol stať zdrojom zapálenia v miestach, kde sa potenciálne môže objaviť výbušná atmosféra.
Prekladací modul IST200 slúži ako interface medzi ústredňou a maximálne 15 TC842B1007. IST200 musí byť použitý v kombinácii s Y72221 galvanickou izolačnou bariérou.
TC842B1007 snímač je certifikovaný pre EN54-7 a BASEEFA pre EEx IIB T5, na použitie v nebezpečných prostrediach. Je vhodný pre nasadenie vo všetkých nebezpečných pásmach po pásmo Zona 0 a pre väčšinu plynov, mimo vodík a acetylén.

 


TC844A1007 Filtrex - Dymový hlásič pre drsné prostredia 

FiltrexTM dymový hlásič poskytuje skorú detekciu dymu v ťažkých prostrediach, kde tradičné dymové snímače sú prakticky nepoužiteľné. Použitím malého sacieho ventilátora a vymieňateľného filtra s vysokou hustotou sú vzduch a dym vťahované do fotoelektrickej snímacej komory bez prachových častíc. Táto vlastnosť dovoľuje Filtrexom chrániť v problematických aplikáciách ako sú textilné a papierové mlyny, kde mohli byť použité predtým len tepelné hlásiče. Druhý nevymieňateľný filter chráni detektor pred prachom počas výmeny primárneho filtra.
Ventilátor vo Filtrex hlásiči je napájaný zo zdroja 24V. Pre minimalizovanie prúdovej spotreby je ventilátor prerušovaný tak, že je 5s zapnutý a 30s vypnutý. Pre korektnosť prevádzky je sú ventilátor a filter trvalo dohliadané a vrípade poruchy ventilátora alebo zablokovania filtra je generovaný poruchový signál. Filtrex môže byť použitý s ústredňami XLS 40e/50e/60e/80e, potrebuje samostatné napájanie a montuje sa do špeciálnych pätíc B524FTX.


Hlavné vlastnosti:
32 mikrónový filter púšťa dymové častice dnu a necháva prachové častice von.
Optický snímač dáva ďaleko rýchlejšie odozvy ako tepelný snímač alebo sprinkler
Predchádza falošným alarmom v prašnej atmosfére
Rozširuje nasadenie inteligentných požiarnych hlásičov do prach produkujúcich prostredí
Monitorovaný ventilátor odoláva nesúvislej vlhkosti z hmly.


Typické aplikácie:
- Cementárne
- Potravinárske mlyny
- Uhlie sparcujúce prevádzky
- Cestné tunely
- Papierové mlyny
- Textilné prevádzky
- Obilné sklady

 

 

 

TC846A1005 Laserový bodový hlásič


Pinacle je vysoko citlivý na „laserovom“ pricípe založený inteligentný dymový hlásič poskytujúci extrémne vysokú citlivosť na podmienky horenia detekciou najskorších častíc horenia. Toto je dosiahnuté kombináciou patentovanej optickej komory, najnovšej technológie laserových diód a presnej optickej technológie, ktoré vylepšujú citlivosť snímača.   
Snímacia komora je previazaná na sofistikované procesy spracujúce obvody, ktoré zahŕňajú vyhladzovacie filtre pomáhajúce vylúčiť krátkodobé rušiace podmienky z prostredia, ktoré by mohly spôsobovať nežiadúce alarmy. Výsledkom je vysoko citlivý a stabilný snímač, ktorý dosahuje citlivosť od 0,006% do 0,6% zatienenia na meter a zaisťuje 100 násobne vyššiu citlivosť ako štandardný fotoelektrický snímač dymu. S takouto rýchlosťou odozvy a presnosťou identifikácie je vhodný do aplikácií ako čisté priestory elektronických výrobní, telekomunikačné miestností, serverovní, atď. 

 

TC847E1001  Líniový-lúčový hlásič

TC847 hlásič zlučuje jednotku vysielača a príjmača a môže byť priamo pripojený do obvodu analógovej adresnej slučky. Infračervený vysielač vytvára lúč svetla oproti vysoko účinnej odrazke. Odrazka vracia lúč do snímacej jednotky, kde sa vykonáva vyhodnocovanie prijímaného signálu. Zmena v intenzite príjmaného signálu je použitá na vyhodnotenie alarmových podmienok. TC847 má unikátnu schopnosť testu na diaľku, ktorý vykonáva plnohodnotný test opticky aj elektroniky hlásiča. Optický filter automaticky vkladaný pred optiku utlmuje vracajúci sa lúč a privádza hlásič do alarmového stavu. 

 

Adresovateľné moduly a tlačidlá

Honeywell TC800 – Vstupné/Výstupné moduly

 

Nová rada vstupno/výstupných modulov patrí do skupiny Series 200 plus s komunikačným protokolom TC800 Honeywell. Jednoduché a kombinované modely sú k dispozícii v rovnakom mechanickom vyhotovení, redukujúcom cenu inštalácie a požadovaný montážny priestor.
Ich jedinečný mechanický návrh umožňuje, že každý môže byť montovaný do skrinky pre montáž na stenu, DIN lištu, alebo akejkoľvek skrinky. Nezávistle od zvolenej metódy montáže sú viditeľné a spredu dostupné pre adresovanie oba adresovacie prepínače. Na uľahčenie montáže pri montáži modulov na lištu DIN je možné objednať sadu predpripravených prepojok. 

 

TC810E1040, TC810E1057  Výstupné adresné moduly na spínanie NN

 

TC810E1040 a TC810E1057-DIN patria do novej skupiny Series 200 plus vstupno/výstupných modulov s komunikačným protokolom TC800 Honeywell.
TC810E1040 je zo slučky napájaný adresný modul na riadenie nedohliadaného dvoj-pólového (jeden v kľudovom stave otvorený, jeden v kľudovom stave zopnutý) výstupu určeného na spínanie 240VAC záťaže. Výstupné relé je bistabilné zariadenie zostávajúce v zapnutom alebo vypnutom stave na povel z riadiacej ústredne. Štandardne je modul dodávaný v skrinke pre montáž na stenu TC810E1040 alebo vo vyhotovení ako modul pre motáž na lištu DIN TC810E1057 (viď. obrázok).

 


TC841E1019  Monitorovací modul konvenčných zón

 

TC841E1019 monitorovací modul konvenčných zón umožňuje pripojenie zón s inštalovanými konvenčnými hlásičmi do adresného systému TC800 Honeywell. Konvenčné zóny môžu byť napájané z analógovej komunikačnej slučky, alebo samostatného zdroja. V prípade napájania zo samostatného zdroja je komunikačná analógová slučka úplne izolovaná od konvenčnej slučky a externého zdroja. Pri použití napájania z adresnej slučky je limitovaný odoberaný prúd a nie je možné využiť funkciu izolátora. SSDH500KAC (MCP5A-RP03)  tlačidlový adresný hlásič

 

SSDH500KAC (MCP5A-RP03) je navrhnutý na použitie s radou TC800 Honeywell, ako zariadenie kompatibilné s ústredňami požiarnej signalizácie obsahujúce obvod na  analógovej adresnej komunikácie. Tento model umožňuje tak signalizovanie poplachu na ústreňu požiarneho systému, ako aj lokálnu LED indikáciu o aktivácii. Modely s označením -Ixx majú integrovaný izolátor, poskytujúci ochranu slučky pred skratom.
Môžu byť inštalované buď ako zapustené alebo na stenu montované zariadenia do vnútorného prostredia. Pri montáži zo zapustením v stene (-Fx, -IFx) pasujú do Európskych jedno spínačových inštalačných krabíc, je možné ich tiež inštalovať aj do plastových monážnych krabíc (SR-BOX). Pre montáž na stenu sa dodávajú s plastovou krabicou (-Sx, -ISx).

Adresovateľné signalizačné zariadenia

SSDHWMSOU  Adresná húkačka s inštaláciou na stenu

SSDHWMSOU  adresná húkačka s inštaláciou na stenu je excelentnou alternatívou konvenčne napájaným zariadeniam, príjmajúcou výkon zo slučky. Úroveň hlasitosti a výber tónov (max. 32 rôznych tónov k dispozícii) je možné jednoducho zvoliť nastavením prepínača na zadnej strane húkačky.

 SSDHWMSSTR Adresná kombinácia húkačka/maják s inštaláciou na stenu


SSDHWMSSTR adresná kombinácia húkačka/stroboskopická lampa je excelentnou alternatívou konvenčne napájaným zariadeniam. Kombinácia húkačka a stoboskopická lampa je vhodná tam, kde je audio signalizáciu poplachu potrebné doplniť svetelnou signalizáciou. Odber zo slučky je minimalizovaný tak, aby nebola potrebná redukcia zariadení na slučke. Dodáva sa rada farebných šošoviek vhodných pre takmer akúkoľvek aplikáciu.

 


SSDHWMSTR  Adresný maják s inštaláciou na stenu

SSDHWMSTR  adresný maják s inštaláciou na stenu je excelentnou alternatívou konvenčne napájaným zariadeniam. Určený je tam, kde je audio signalizácia polachu nepostačujúca na upozornenie na stav požiaru. Nízko odberový zo slučky napájaný maják poskytuje svetelnú signalizáciu. Pri použití s montážnou päticou IP66 a tesnením môže byť použitá v exteriéry.  Dodáva sa rada farebných šošoviek vhodných pre takmer akúkoľvek aplikáciu.

 


SSDHIBSOU  Adresná húkačka s inštaláciou do pätice

SSDHIBSOU húkačka s inštaláciou do pätice ponúka rovnomernejšie rozloženú úroveň zvuku. Jednobodovým pripojením hlásiča a húkačky v pätici sa šetrí montážny čas a cena inštalácie. Verzia zo zabudovaným izolátorom (-P04) umožňuje cenovo výhodný, flexibilný spôsob zónovania systému.       


 

SSDHIBSST  Adresná  kombinácia húkačka/maják s inštaláciou do pätice

 

 

 

SSDHIBSST adresná kombinácia húkačka/stroboskopická lampa je excelentnou alternatívou konvenčne napájaným zariadeniam. Jedným adresným bodom je riadené ovládanie majákov a húkačiek, čo umožňuje inštalovať viac zariadení na slučke s pohľadu adresovania. Nastavenie úrovne hlasitosti (nízka, stredná a vysoká) na každom audio zariadení, ponúka flexibilitu s pohľadu kompenzácie úrovne hluku v priestore.

Konvenčné signalizačné zariadenia

EMA1224  Konvenčná húkačka

EMA (European Multi-Alert) rada pozostáva z konvenčných húkačiek vo vyhotovení ako štandardná a plne funkčná verzia. Všetky húkačky EMA sú vyrobené z červerveného a bieleho ABS. Húkačky sa inštalujú na pätice vo vyhotoveniach IP44 nízko profilové, s montážou na stenu IP55 a IP66 podľa tesnenia. Integrovaný volič hlasitosti redukuje hlasitosť o 15dB(A). Oba stavy (prvý aj druhý) sú polarizované. Plne funkčná verzia umožňuje voľbu 16 rôznych tónov na DIP prepínači.

 

EMA24R  Konvenčný stroboskopický maják

EMA (European Multi-Alert) rada pozostáva z konvenčných majákov vo vyhotovení ako štandardná 2W a vysoko intenzívna 5W verzia. Možná je voľba vyhotovenia tela a šošovky červená a biela, šošovka žltohnedá. Maják má veľko plošnú šošovku na zabezpečenie vysokej viditeľnosti. Majáky sa inštalujú na pätice vo vyhotoveniach IP44 nízko profilové, s montážou na stenu IP55 a IP66 podľa tesnenia.

 

EMA24FRSSR  Konvenčná kombinácia húkačka/maják

EMA (European Multi-Alert) kombinovaná konvečná kombinácia húkačka/maják pozostáva z plne funkčnej húkačky a inštalovaného 0,6W stroboskopického majáka na vrchu húkačky, tak že tvorí kompaktnú jednotku, ktorá pokrýva rovnakú oblasť ako štandardná húkačka. Jednotky kompaktov sú dodávané so zacvakávacími šošovkami červenej a žltohnedej farby. Inštalujú na pätice vo vyhotoveniach IP44 nízko profilové, s montážou na stenu IP55 a IP66 podľa tesnenia.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania