web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Snímače a spínače

Divízia Snímače a spínače je dodávateľom spínacích a snímacích prvkov a komponentov. Okrem komerčných riešení vyvíja komponenty podľa špeciálnych požiadaviek a potrieb zákazníkov. Globálne celosvetové pokrytie a podpora umožňuje dodávať výrobky v krátkom čase, kdekoľvek na svete, s dlhodobou záručnou aj pozáručnou podporou.

Prepojenie technického potenciálu a obchodnej kreativity prináša kvalitné riešenia pre našich zákazníkov.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania