web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Plynové ventily pre malé kotly a horáky

Plynové ventily pre malé kotly a horáky môžu byť vybavené reguláciou výstupného tlaku plynu alebo môžu byť bez regulátora tlaku. Regulácia môže byť jednostupňová, dvojstupňová alebo plynule modulovaná. Pre moderné zariadenia sú k dispozícii aj plynové ventily s integrovaným modulom pre optimálne riadenie pomeru vzduchu a plynu, ktoré môžu byť tiež v prevedení so zosilovačom tohto pomeru.

Kotlové automatiky

Pre zaistenie základných bezpečnostných a riadiacich funkcií vykurovacích zariadení je k dispozícii rad kotlových automatík.

Príslušenstvo

Každý regulačný systém vyžaduje okrem základných riadiacich a regulačných prvkov, ako sú ventily a elektroniky, aj rad snímačov rôznych veličín a ďalšieho príslušenstva, ktoré spolu s riadiacimi prvkami vytvoria plne funkčný celok.

Plynové ventily pre kotly a horáky väčšieho výkonu

Plynové ventily, klapky a servopohony sú určené pre použitie v mnohých aplikáciách vo vykurovaní a priemysle, v ktorých je potrebné zaistiť bezpečné uzavretie a reguláciu plynu.

Regulátory tlaku plynu, Plynové filtre

Regulátory tlaku plynu série HUP a HUPF sú určené na reguláciu vstupného tlaku vzduchu a plynu na plynových horákoch, vrátane zmiešaných systémov a v systémoch priemyselného rozvodu plynu.

Horákové automatiky a senzory plameňa

Pre zaistenie základných bezpečnostných a riadiacich funkcií zariadení s horákmi je k dispozícii rad horákových automatík a plameňových relé. Vlastnú informáciu o prítomnosti plameňa poskytujú Senzory plameňa a ich zosilňovače.

Distribútori

Výrobky z oblasti Riadenie spaľovania môžte zakúpiť u autorizovaných distribútorov :

Výrobky Satronic

Horákové automatiky pre plynové a olejové horáky, zapaľovacie transformátory, detektory plameňa, zariadenia pre predohrev oleja.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania