web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Automatizácia v budovách

Ponúkame integrované riešenie pre riadenie a monitoring prevádzky budov a ich zabezpečenie.

Všetky podsystémy budovy sú zviazané do jedného kompaktného integrovaného systému, ktorý umožní prevádzkovateľom a vlastníkom nehnuteľností:

komplexný prehľad, optimálne riadenie spotreby energií, vysoký stupeň zabezpečenia a zníženie prevádzkových nákladov.

Integrovaný systém riadenia a monitoringu prevádzky a zabezpečenia budovy

Integrovaný systém riadenia a monitoringu prevádzky a zabezpečenia budovy

Systém je integrovateľný s existujúcimi podnikovými systémami a aplikáciami Internetu a Intranetu.

Integrovaný systém Enterprise Buildings Integrator (EBI) je riešením moderným, osvedčeným (počet inštalácii v SR a vo svete viac ako 5000) a súčasným bezpečnostným trendom.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania