web design a tvorba web stránok - aurius media studio

Automatizácia v domoch a bytoch

pomáha kontrolovať svet vášho domova...

V tejto divízii sú sústredené skúsenosti a know-how spoločnosti Honeywell, získané počas viac ako 100 ročnej histórie vývoja a výroby regulačnej a automatizačnej techniky. Tieto skúsenosti umožňujú ľudom "kontrolovať svet ich domova".

Na týchto stránkach nájdete:

 • Termostatické ventily a regulačné armatúry
 • Termostatické ventily svojou kvalitou a technickým riešením tvoria spolu s ostatnými výrobkami firmy Honeywell technickú základňu pre maximálne dosiahnutie zníženia nákladov na vykurovanie pomocou hydraulického vyregulovania a termostatizácie rodinných a obytných domov, ako aj verejných budov.
 • Zariadenia pre reguláciu vykurovania domov, alebo menších a stredných budov.

Overené dlhoročnými skúsenosťami užívateľov doma i v zahraničí, jedinečné ovládacie prvky prístupné a jednoduché pre každého.

 • Obľúbené priestorové termostaty radu: T4360, T6360, T8360, DT200
 • Príložné termostaty radu L64
 • Spoľahlivé priestorové regulátory (Chronotherm) s týždenným programom radu: CM 17, 27, 67 alebo bezdrôtová verzia CM67RF
 • Unikátny riadiaci systém pre domácnosti Hometronic
 • Cenovo prístupné ekvitermické regulátory typu SMILE
 • Osvedčené kaskádové radiče kotlov typu AX5000

Výrobky pre zabezpečenie regulácie a rozvodu vykurovacieho média v strojovniach a kotolniach

 • 3 a 4-cestné regulačné armatúry V5433 s pohonom M6063
 • Uzatváracie klapky V5421B so servopohonom M6061
 • Doplňovacie armatúry VF06
 • Odvzdušňovacie a poistné ventily EA122, SM120,
 • Y-filtre

Kompletný sortiment ventilov a pohonov až do dimenzií DN 250 nájdete v časti "Field Devices".

Vodné armatúry pre zachovanie a ochranu našich vodných zdrojov
Široký sortiment vodných armatúr, ktoré nám umožňujú chrániť rozvody pitnej vody pred nežiadúcimi vplyvmi ako sú: nadmerný tlak v systéme pitnej vody, rôzne mechanické nečistoty, spätný tok a spätné nasávanie.

 • Unikátne filtre so spätným preplachom a lapače nečistôt
 • Spoľahlivé redukčné ventily
 • Poistné ventily a zmiešavacie armatúry
 • Spätné armatúry a oddeľovače toku vody požadované podľa STN EN 1717
 • Zariadenia pre úpravu vody

"Field Devices" – výrobky, ktoré predstavujú kompletný sortiment ventilov, pohonov, snímačov a ďalších armatúr a zariadení vhodných pre reguláciu vykurovania a klimatizácie pre stredné, ale aj väčšie budovy.

Priemyselné vodovodné armatúry, pre reguláciu a ochranu veľkých vodovodných rozvodov, ich častí, alebo vstupov do budov. Táto časť je zaujímavá pre vodárenské podniky, priemyselné parky a výrobne ale i pre správcov vodovodných rozvodov.

Vyhľadávanie


Divízie Honeywell

Automatizácia v priemysle Automatizácia v budovách Automatizácia v domoch a bytoch Snímače a spínače Riadenie spaľovania